top of page

Naar binnen gekeerd, me bewust van mijn eigen vergankelijkheid en gevoeligheid.

Creëer ik.

Het stil worden bij een emotie, een herinnering…

Aandacht geven om het bestaan te verzekeren en zo de verdoving tegen te gaan.

Uit angst om te vergeten en de drang om te verzamelen, creëer ik boekjes…

Deze boekjes, mijn persoonlijke eilandjes zijn gevuld met aanraking en de basis voor mijn

ruimtelijk werk.

Eerlijk en oprecht zonder franjes.

Koesteren in herkenbaarheid.

Materialen getekend door tijd.

Gelaagd in zachtheid.

Onvolmaakt.

Wankel evenwicht.

In eenvoud.

Mijn sculpturen ontstaan uit emoties, uit momentopnames van kwetsbaarheid.

Het zijn poëtische beelden waarin diverse materialen met elkaar in dialoog gaan en elkaar

in evenwicht houden.

Het is een spel van aantrekken en afstoten.

Tastbare emoties.

Op zoek naar verbinding.

Zacht in beweging.

Verstilling in aandacht.

Momenten van tijd.

bottom of page